Моят опит с полета на Коронавирус - Тайланд - Париж

Това е пътническа история, взета от социалните медии

Моят опит с Коронавирус

Моят опит с Коронавирус. Току-що пътувах вчера от летище Суварнабхуми Банкок до Париж. Всички, с изключение на няколко души на летището, носеха маски. Исках да си купя и такъв в магазин Booth на летището, но те бяха разпродадени. Всъщност те бяха разпродадени на всеки 7/11 в летището, Бут или всеки друг магазин, който евентуално би могъл да ги има.

Тогава ми обещаха, че ще ги раздадат на всеки пътник, който се качи на който и да е самолет по-късно същия ден ... не се случи, недостиг на доставки.

След като се качих на самолета и се настаних, нормалната реч за безопасност беше много по-различна от нормалната, като всички се фокусираха първо върху коронавируса. Тогава всяка пътека се пръскаше отпред до назад с някакъв спрей, подобен на този, който виждате на снимките като тази:

пътека на пътеката